Pejy faneva

Lisitry ny famatsiam-bola


Fikambanana Karazana famatsiam-bola Mikasika ny famatsiam-bola
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Tohana ara-bola- Fanamorana famatsiam-bola : Singa Qualité et Service (QS)
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Tohana ara-bola – Fanamorana ny famatsiam-bola: Singa Pay-as-you-go (PAYGO)
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Tohana ara-bola – Fanamorana ny famatsiam-bola : singa Fee-For-Service (F4S)
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Tohana ara-bola – Fanamorana ny famatsiam-bola :Singa Fanombohana
SOLIDIS Solidis Famatsiana renivola
FIHARIANA Soatantely
Société Générale Madagasikara Findramam-bola amin’ny fotoana antonony
SONAPAR Fandraisana anjara amin’ny renivola
FIHARIANA MIARINA
MCB Madagascar FAMATSIAM-BOLA MAITSO ATOLOTR’I MCB
MIARAKAP Fampiasana renivola ho an’ny PME mitondra vokatra ka manana fahafahana mivelatra mafonja
SOLIDIS Fiantohana findramam-bola mikasika ny fananan-tany sy trano
SOLIDIS Antoka manokana amin’ny alalan’ny sonia
Inside Capital Partners Famatsiam-bola ny fampiasam-bola
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Fampindramam-bola misy antoka: Fampindramam-bola ho famatsiana indray ireo fampindramam-bola ho an’ny fanjifana
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Fampindramam-bola tsy misy fiantohana
Société Générale Madagasikara Fampindramam-bola ho an’ny tahirim-bola tsy mihen-danja (CTNA)
FIHARIANA Akohonakà – Sokajy D
Société Générale Madagasikara Fampindramam-bola amin’ny fotoana fohy – Ankamerina amin’ny Taratasy ara-barotra (EPC)
Société Générale Madagasikara Fampindramam-bola maharitra fotoana fohy – Découvert (DEC)
FIHARIANA Akohonakà – Sokajy C
FIHARIANA Akohonakà – Sokajy B
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Fampindramam-bola amin’ny mpamatsy – Fampindramam-bola voaaro – Fampindramam-bola ho an’ny tahirim-bola
Société Générale Madagasikara Fampindramam-bola mandritra ny fotoana fohy – Fampindramam-bola amin’ny tahim-bola mihen-danja (CTA)
SOLIDIS Fiantohana mivantana
SONAPAR Vola alaina mialoha amin’ny vola ampiasaina andavanandron’ny mpikambana ara-barotra
Société Générale Madagasikara Fampindramam-bola hafa – Fiantohana samihafa
Société Générale Madagasikara Fampindramam-bola hafa – Tohana momba ny tsena
Société Générale Madagasikara Famindramam-bola hafa – Vola aloha amin’ny vokatra sy ny entam-barotra – Fampindramam-bola ho an’ny tarihimbola tsy mihen-danja (CTNA) ary fampindramam-bola mihen-danja (CTA)
FIHARIANA Akohonakà – Sokajy A

Ny karazana famatsiam-bola rehetra

Fikambanana Karazana famatsiam-bola Mikasika ny famatsiam-bola
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Tohana ara-bola- Fanamorana famatsiam-bola : Singa Qualité et Service (QS)
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Tohana ara-bola – Fanamorana ny famatsiam-bola: Singa Pay-as-you-go (PAYGO)
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Tohana ara-bola – Fanamorana ny famatsiam-bola : singa Fee-For-Service (F4S)
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Tohana ara-bola – Fanamorana ny famatsiam-bola :Singa Fanombohana
SOLIDIS Solidis Famatsiana renivola
FIHARIANA Soatantely
Société Générale Madagasikara Findramam-bola amin’ny fotoana antonony
SONAPAR Fandraisana anjara amin’ny renivola
FIHARIANA MIARINA
MCB Madagascar FAMATSIAM-BOLA MAITSO ATOLOTR’I MCB
MIARAKAP Fampiasana renivola ho an’ny PME mitondra vokatra ka manana fahafahana mivelatra mafonja
SOLIDIS Fiantohana findramam-bola mikasika ny fananan-tany sy trano
SOLIDIS Antoka manokana amin’ny alalan’ny sonia
Inside Capital Partners Famatsiam-bola ny fampiasam-bola
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Fampindramam-bola misy antoka: Fampindramam-bola ho famatsiana indray ireo fampindramam-bola ho an’ny fanjifana
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Fampindramam-bola tsy misy fiantohana
Société Générale Madagasikara Fampindramam-bola ho an’ny tahirim-bola tsy mihen-danja (CTNA)
FIHARIANA Akohonakà – Sokajy D
Société Générale Madagasikara Fampindramam-bola amin’ny fotoana fohy – Ankamerina amin’ny Taratasy ara-barotra (EPC)
Société Générale Madagasikara Fampindramam-bola maharitra fotoana fohy – Découvert (DEC)
FIHARIANA Akohonakà – Sokajy C
FIHARIANA Akohonakà – Sokajy B
Off-Grid Market Development Fund (OMDF) Fampindramam-bola amin’ny mpamatsy – Fampindramam-bola voaaro – Fampindramam-bola ho an’ny tahirim-bola
Société Générale Madagasikara Fampindramam-bola mandritra ny fotoana fohy – Fampindramam-bola amin’ny tahim-bola mihen-danja (CTA)
SOLIDIS Fiantohana mivantana
SONAPAR Vola alaina mialoha amin’ny vola ampiasaina andavanandron’ny mpikambana ara-barotra
Société Générale Madagasikara Fampindramam-bola hafa – Fiantohana samihafa
Société Générale Madagasikara Fampindramam-bola hafa – Tohana momba ny tsena
Société Générale Madagasikara Famindramam-bola hafa – Vola aloha amin’ny vokatra sy ny entam-barotra – Fampindramam-bola ho an’ny tarihimbola tsy mihen-danja (CTNA) ary fampindramam-bola mihen-danja (CTA)
FIHARIANA Akohonakà – Sokajy A