Pejy faneva

Ny toetra tsara ananan’ny mpitantana tetikasa mahomby

 

Toy ny mpifampiraharaha, mitaky fahaiza-manao maro ny maha mpitantana tetikasa, na amin’ny lafiny manokana na amin’ny sehatra iombonana.

Ny toetra tsara ananany

Ny fahaiza-manaony eny amin’ny fiaraha-monina

Miankina amin’ny mpitantana tetikasa ny firaisan-kinan’ny ekipany sy ny fampiarahana azy.

Ireo mpiara-miombon'antoka aminay
wpChatIcon