Pejy faneva

Fitantanana ny mpiasa

default

Fianarana Ampifanarahana

Ahoana ny eritreritrao mikasika ny fomba fianarana, izay handinihana ny fahasamihafan'ny mombamomba ny mpianatra, mba hanorenana sokajim-panofanana tokana sy mety amin'ny rehetra? Raha fintinina: Adaptive Learning na adika ho Fianarana Ampifanarahana. Ho famaritana , izy io dia fomba fanofanana izay mifanaraka amin'ny filan'ny mpianatra noho ny fivoarana ara-teknolojia, indrindra amin'ny famaliana ny fahazoana fahaiza-manao samihafa sy ny tanjona. Mpiara-miombon'antoka: Human Talent Consulting

Hiditra
default

Fitantanana mpiasa

Ny fifanarahana arak'assa dia atao malalaka ao anatin'ny fanajana ny lalàna manan-kery ara-panjakana. Voafehin'ny lalàna mikasika ny zo iombonana izy io, izany hoe ny fifaneken'ny roa tonta, fahafahana manao fifanarahana, tanjona mazava sy antony ara-dalàna. Efa voafaritra , amin'ny fotoana ampidirana mpiasa, amin'ny alalan'ny soratra manambara farafahakeliny ny asa, ny sokajy arak'asa, ny tondro fanasokajiana , ny karaman'ny mpiasa ary ny daty hanombohan'ny fifanarahana. Mpiara-miombon'antoka: Human Talent Consulting

Hiditra
default

Fanomezana fahaleovan-tena ho an'ny talenta

Misy fanontaniana vitsivitsy tsy maintsy valiana ao anatin'ny politika fampiroboroboana ny talenta: ahoana no hamaritana ny fahaiza-manao, ny toetra sy ny fitondran-tena ilain'ny mpiasa mba hanatanterahany an-tsakany sy an-davany ny andraikiny? Ahoana no hahalalana fa manana fahaiza-manao amin'io toerana io izy sy hoe hahomby tokoa ve izy ? Raha mieritreritra ny sasany hoe ny fanabeazana ara-dalàna no azo antoka, ny hafa kosa mahatoky kokoa ny fanofanana am-perinasa sy ny traikefa. Mpiara-miombon'antoka :Human Talent Consulting

Hiditra
default

Fanombanana ny zava-bita

La formation vise à:  - Pouvoir identifier les potentiels clés - Avoir de l’influence sur le comportement au travail - Avoir un aperçu sur le choix des indicateurs Partenaire: Human Talent Consulting

Hiditra
default

Fandoavana karama

Ny fandoavana karama no singa ivon'ny fivadian'ny asa sy ny valin-kasasarana. Voafehin'ny fivoaran'ny lalàna mandrakariva sy ny lafiny fifanarahana ny fandoavana karama. Midika izany fa tokony haharaka mandrakariva ny fivoaran'ny lalàna ny orinasa mba hiantohana ny atao hoe « conformité paie » na fanarahana ny karama. Mpiara-miombon'antoka: Human Talent Consulting

Hiditra
default

Fitondrana ny olona manahirana

Ity sokajim-panofanana ity dia mikendry ny : Hahazoana fomba hampiasana ny teknika famoronana na/sy fanavaozana Hiatrehana ny sakana manoloana ny mpiara-miombon'antoka, mpanjifa, mpiara-miasa,sns. Hanaovana ny fanavaozana ho tonga milina mampandroso ny orinasa Mpiara-miombon'antoka: Association des Jeunes Experts en Ressources Humaines (AJERH)

Hiditra
default

Ny lanjan'ny fanofanana mitohy

La formation est un levier d’employabilité important au sein d’une structure. En effet, suite à l’évolution technologique, des outils et des processus, il est important d’évoluer avec ces changements pour rester « employable » à son poste et même pour évoluer sur d’autres postes ou domaines. Prendre en main la formation professionnelle de ses salariés permet donc à une structure de s’assurer le maintien de ses performances. Partenaire: Human Talent Consulting

Hiditra
default

Fifehezana ny fampidirana mpiasa amin'ny toerana manan-danja

Tanjon'ny fanofanana ny: Hamantatra ny fanamby sy ny dingana mikasika ny fampidirana mpiasa Hamantatra ny fitaovana sy ny fomba ilaina amin'ny fampidirana mpiasa Hahazoana ny fahaiza-manao takiana mba hifehezana ny fampidirana mpiasa Mpiara-miombon'antoka: Human Talent Consulting

Hiditra
default

Ny GPEC hatramin'ny Workforce planning

Quel besoin en recrutement avez-vous besoin aujourd’hui et demain ? Pour quelles attributions spécifiques ? Qu’allez-vous en tirer ? Comment les retenir dans votre organisation ? Toutes ces questions hantent les professionnels des Ressources Humaines et les réponses sont des composantes du WorkForce Planning. Human Talent Consulting vous en parle. Partenaire: Human Talent Consulting

Hiditra
test
wpChatIcon