Pejy faneva

Master Class MG

Te hanamafy ny traikefanao amin’ny sehatry ny fandraharahana ve ianao? Ho anao indrindra ny Master class.

Mitsidiha dia miofana  miaraka amin’ireo mpanofana matihanina  sy  ireo kabinetra  amin’ny alalan’ny fampianarana sy ireo  antontan-kevitra ara-tserasera.


ara-tsosialy | Tontolo iainana

Andraikitra ara-tsosialin’ny orinasa – RSE

Des thèmes sont développés dans cette partie pour les startups, les TPE, les entreprises qui souhaitent s’engager dans la démarche RSE

Hijery ny sampana
Fampivoarana ny tena

Vokatra manokana

Votre productivité mesure votre succès.
Des conseils utiles et pratiques vous seront exposés pour vous aider à améliorer votre productivité personnelle. Des rajouts d’articles se feront au fur et à mesure, ainsi, restez en veille avec E-TOOLIA!

Hijery ny sampana
Torohevitra

Torohevitra mahasoa

Des astuces, conseils utiles et pratiques vous seront exposés pour vous aider dans la gestion de votre projet. Des rajouts d’articles se feront au fur et à mesure, ainsi, restez en veille avec E-TOOLIA!

Hijery ny sampana
Marketing (Varotra) | Tsena

Haivarotra – Varotra

Le Marketing est l’un des éléments les plus cruciaux dans la vie d’une entreprise, notamment dans le renforcement de la notoriété, dans l’augmentation des ventes, dans la fidélisation de la clientèle,…
Des astuces vous seront suggérées afin d’assurer sa bonne gestion. Restez en veille avec E-TOOLIA!

Hijery ny sampana
Drafitra fandraharahana | Haitoe-bola

Fitantanana ara-bola sy haikajy

Des conseils vous seront partagés pour vous aider à mieux assurer votre gestion financière et comptable, une fonction essentielle de base de toute organisation.
Des rajouts de modules se feront au fur et à mesure, ainsi, restez en veille avec E-TOOLIA!

Hijery ny sampana
Fitantanana ny mpiasa | TENA MANOKANA

Fitantanana ny mpiasa

Des meilleures pratiques vous seront proposées par nos partenaires afin de mieux administrer, mobiliser et développer vos Ressources Humaines.
Impliquez mieux vos RH dans la réalisation de vos projets.
Des rajouts de modules se feront au fur et à mesure, ainsi, restez en veille avec E-TOOLIA!

Hijery ny sampana
DRAFITRA | kalitao

Fitantanana ny asa

Ireo sokajy atolotra ao amin'ny fitantanana ny asa dia hanampy anao amin'ny dingana fandrindrana, fandaminana, fitarihana/fitantanana sy ny fanaraha-maso ao anatin'ny fanatanterahana tetikasa.
Hisy hatrany ny fanampiana ny sokajy arakaraka ny fahazoana izany, koa aza misaraka amin'ny E-TOOLIA!

Hijery ny sampana
Sehatr'asa tsy voafaritra

Famelabelarana

Natokana ho an'ny fampianarana amin'ny teny MALAGASY ny ato.
Hiampy tsikelikely ny fampianara ato ka aza misaraka amin'ny E-TOOLIA!

Hijery ny sampana