Pejy faneva

EDBM Footer

Ny Economic Development Board of Madagascar (EDBM) no mpiara-miombon’antoka fototra aminao amin’ny fandraharahana ataonao eto Madagasikara. Tanjon’ny EDBM ny hanamafisana ny fahafahana mifaninanana eo amin’ny sehatra tsy miankina malagasy, ny hampitomboana ny fampiasam-bola mivantana avy any ivelany (FDI), ny hamolavolana sy hanolorana fepetra fandrisihana mifandraika amin’ny fampiasam-bola tsy miankina eto Madagasikara, ny hampiroboroboana ny fandraharahana, ary ny hanohanana ireo mpandraharaha amin’ny dingana ataony ho fananganana ny orinasany sy fanitarana azy amin’ny fanomezana azy ireo tolotra avy amin’ny Mpanolotsaina voatokana amin’izany sy amin’ny alalan’ny Ivon-toerana tokana ao aminy .