Pejy faneva
default

TTM

Ny Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra na TTM dia Rafitra mikendry ny fanatsarana ny fari-piainan’ny Tantsaha sy ny fampiroboroboana ny famokarana eny anivon’ny tontolo ambanivohitra. Ny Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra na TTM dia manana ireto tanjona ireto: Fanatsarana […]

Hamaky ny tohiny
default

SYMABIO

Ny Sendika Malagasin’ny Fambolena ara-Biolojika SYMABIO dia niforona tamin’ny martsa 2011  avy amin’ny hevitry ny  mpandraharaha tonga saina amin’ny fanamby entin’io sehatr’asa io eo amin’ny lafiny ara-toe-karena, ara-tsosialy ary amin’ny lafiny tontolo iainana ary ny […]

Hamaky ny tohiny
default

SIM

Niforona tamin’ny 1958, ny Sendikan’ny Indostria eto Madagasikara « SIM » dia fikambanana tsy itadiavam-bola mikendry ny  famakafakana, ny fiarovana ny zo sy ny fiarovana ny tombotsoa arak’asa, ara-toe-karena , ara-bola, ara-barotra ary ara-tsosialin’ny indostria […]

Hamaky ny tohiny
default

SEBTP

Nitsangana efa mihoatry ny 40 taona izao, ny Sendikan’ny Mpandaharaha misehatra amin’ny Fanangan-trano  sy ny Asam-panjakana dia fikambanana matihanina mikendry ny fiarovana ny tombotsoa iraisana ao amin’ny asan’ny fananganan-trano.

Hamaky ny tohiny
default

Réseau SOA /Tambazotra SOA

Te hampahafantatra ny vaovao mahakasika ny politikan’ny fambolena ny sendikan’ny fikambanana ara-pambolena.

Hamaky ny tohiny
default

ONTM

Ny Fikambanana ONTM na ny Birao Nasionalin’ny Fizahan-tany eto Madagasikara ia Fikambanana miasa ho an’ny daholobe araka ny didim-panjakana laharana 2004-863 mba ho fanamafisana ny fifandraisana amin’ireo matihanin’ny fizahan-tany, fanatsarana ny  fahitana toerana ho an’ny […]

Hamaky ny tohiny
default

GOTICOM

GOTICOM na « Vondron’ny mpandraharaha amin’ny Teknolojian’ny fifandraisana sy ny fampitam-baovao » dia fikambanana tsy miankina nitsangana tamin’ny 2000 mba hamporisihana eto Madagasikara ho amin’ny sehatr’asa momba ny teknolojian’ny fifandraisana sy ny fampitam-baovao.

Hamaky ny tohiny
default

GO TO Madagascar

Nitsangana tamin’ny alalan’ny  Fivoariamben’ny fanorenana natao ny 12 septambra 2002, GO TO MADAGASCAR dia manambatra ireo matihanina fata-daza amin’ny asany, tsy ankanavaka, mpisehatra amin’ny fampiroboroboana ny fizahan-tany eto Madagasikara.

Hamaky ny tohiny
default

GFEM

Ny GFEM na Vondron’ny Vehivavy Mpandraharaha eto Madagasikara dia vondrona nitsangana amin’ny satan’ny fikambanana niforona tamin’ny 2016, ary mikendry ny hampiroborobo ny fandraharahana ataon’ny vehivavy eto Madagasikara . (fikambanana 12 /faritra 6)

Hamaky ny tohiny
default

GEM

Ny Vondron’ny Orinasa eto Madagasikara (GEM) no nanolo ny Vondron’ny Orinasa tsy miankina eto Madagasikara  (GEPRIM), niforona tamin’ny 1972 ary izy io koa dia vokatry ny fanovana ny Fikambanan’ny Sendikà momba ny tombotsoa ara-toekarena eto […]

Hamaky ny tohiny
default

GEHEM

Ny fikambanan’ny Mpanondrana Menaka hanitra eto Madagasikara dia misehatra amin’ny : famahana ny olana ara-panjakana, ny fampandrosoana ny seha-pihariana  amin’ny alalan’ireo fiaraha-miombon’antoka amin’ny fanjakana ny ny sehatra tsy miankina, ny fanamorana ny fahazoana vaovao momba […]

Hamaky ny tohiny
default

GEGM

Ny Fikambanan’ny Mpanondrana Jirofo sy hanitra sakafo hafa eto Madagasikara izay manana mpikambana mihoatra ny zato  amin’izao fotoana izao no miantoka ny 95%n’ny fanondranana hanitra sakafo ka ao anatin’izany ny jirofo avy eto Madagasikara.

Hamaky ny tohiny
default

GEFP

Fikambanana fehezin’ny lalàna 2003 – 044 tamin’ny 28 jolay 2004, ny GEFP dia manana mpikambana mavitrika 82  ka 69 amin’izany dia orinasa afa-kaba ary 13 mpiara-miombon’antoka . Natsangana mba hamporisihina ny fananganana indostria mikendry ny […]

Hamaky ny tohiny
default

GAPCM

Natsangana tamin’ny 1994, Ny Fikambanan’ny Mpiompy trondro sy Mpanjono makamba eto Madagasikara na GAPCM dia fikambanana mampisongadina ny fifampiresahana sy ny fifanakalozan-kevitra amin’ireo mpikambana ao aminy  ho an’ny fomba fitantanana ny sehatr’asa makamba voalanjalanja ary […]

Hamaky ny tohiny
default

FVTM

Fikambanan’ny Vehivavy Tantsaha Malagasy na FVTM dia fikambanan’ny vehivavy avy any ambanivohitra ao amin’ny faritra 16 eto Madagasikara ary manana tanjona hiady amin’ny fahantrana amin’ny sehatra rehetra

Hamaky ny tohiny
FIVMPAMA

FIVMPAMA

Ny FIVMPAMA na Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy (Groupement du Patronat Malagasy), dia fikambanana fehezin’ny didy  60.133 tamin’ny 03 Oktobra 1960, natsangana tamin’ny 1972 ary mamondrona orinasa  400 mizarazara manerana ny nosy , tafiditra anaty sokajin’ny PMEs/PMIs. […]

Hamaky ny tohiny
default

FIFATA

Manohana ny mpamboly amin’ny  fampiroboroboana ny asa ho fanatsarana ny vokatra sy ny loharanom-bola ho an’ny mpikambana ao aminy amin’ny fanomezana fanampiana aorian’ny fiotazana sy ho fivarotana ny vokatry ny fambolena ny Fikambanana Fampivoaranan’ny Tantsaha […]

Hamaky ny tohiny
default

FHORM

Federasion’ny Mpisehatra amin’ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoanana Malagasy . 17 taona niasana ary manana mpikambana 306,  voasolo tena ao amin’ny FHORM ny  asa matihanina ataon’ny sehatra tsy miankina – Ny FHORM – amin’ny […]

Hamaky ny tohiny
default

FEKRITAMA

Ny kônfederasiona  FEKRITAMA (Fivondronamben’ ny Tantsaha Malagasy ou Madagascar farmers confédération)  dia misy fivondronana  12  sy fikambanana tantsaha 22 avy any amin’ny faritra. Ny FEKRITAMA  izay rafitry ny  Tranoben’ny Tantsaha na Chambre d’Agriculture de Madagascar […]

Hamaky ny tohiny
default

FCCIM

Ny FCCIM dia rafitra ara-panjakana manana toetra matihanina (EPP), manana ny sata maha ara-dalàna azy sady mahaleotena ara-pitantanana sy ara-bola. Ny asan’ny Federasiona dia ny hisolo tena sy hiaro ny tombotsoan’ny  fikambanan’ny CCI sy ny […]

Hamaky ny tohiny
default

EFOI

EFOI : Entreprendre au Féminin de l’Océan Indien dia tambazotra iray mampifandray ny mpandraharaha vehivavy manerana ny Ranomasimbe Indiana. Tsy mora ny mandraharaha. Vao maika sarotra ny mandraharaha raha vehivavy ianao  . Ny EFOI  dia […]

Hamaky ny tohiny
default

CTM

Ny kaonfederasion’ny fizahan-tany eto Madagasikara dia sehatra tsy miankina izay manana andraikitra fototra « HANAKAMBANA » ny asa, ny fikambanana momba ny fizahan-tany ka noho izany ho hery fantatra eo amin’ny sehatry ny indostria amin’ny […]

Hamaky ny tohiny
CPEJ, Ivontoerana ho an’ny Asa sy ny tanora

CPEJ, Ivontoerana ho an’ny Asa sy ny tanora

CPEJ, Ivontoerana ho an’ny asa sy ny tanora Manolotra anao fiofanana mifandraika tanteraka amin’ny asa.

Hamaky ny tohiny
default

Coalition Paysanne de Madagascar/Firaisankinan’ny Tantsaha eto Madagasikara

Ny FTM/CPM (Firaisankinan’ny Tantsaha eto Madagasikara/Coalition Paysanne de Madagascar) dia sehatra iray ho an’ny fikambanana’ny tantsaha, ny marimarina kokoa dia fivondronan’ireo fikambanan’ny tantsaha, natsangana tamin’ny novambra 2001, fehezin’ny didy 60.133 tamin’ny 03 Oktobra 1960 (Rosia […]

Hamaky ny tohiny
default

CMM

Ny Chambre des Mines de Madagascar ( CMM) dia fikambanana tsy miankina noforonin’ireo orinasa mpanodina harena an-kibon’ny tany. Mivondrona amin’izany ireo  orinasa misehatra amin’ny harena an-kibon’ny tany  sy ireo orinasa miasa amin’ny sehatra manodidina an’izany. […]

Hamaky ny tohiny
default

CCIFM

Ny tanjon’ny antenimieran’ny varotra – Hamaly ny filàna avy amin’ireo sampana mandafitra ny fiaraha-monina ara-barotra frantsay sy malagasy  misy eto Madagasikara na koa ireo filàna voarakitra. – Hanamafy ny fifandraisana eo amin’ireo mpikambana . – […]

Hamaky ny tohiny
default

APEM

Ny APEM na Association pour la Promotion de l’Entreprise à Madagascar dia fikambanana naorin’ireo orinasa mpikambana ao amin’ny Vondron’ny Orinasa eto Madagasikara ary voafehin’ny didy 60-133. Ireto avy ny tanjony : – Hampiroborobo ny fandraharahana  […]

Hamaky ny tohiny
wpChatIcon