Pejy faneva

Fananganana fikambanana

Ny fikambanana ambany lalàna Malagasy dia ” fifanarahana izay hanambaran’ny olona roa na maromaro , amin’ny fotoana maharitra, ny fahalalany na ny asa ataony ho an’ny tanjona hafa noho ny fizarana tombom-barotra “ », araka ny lalàna laharana 60-133 tamin’ny 3 oktobra 1960

Tsy mihatra amin’ny: sendikan’ny mpiasa na fikambanana sendikaly, ny orinasa iaraha-mitondra, ny orinasa araka ny andininy 1832 amin’ny fehezan-dalana sivily, ny kongregasiona na misiona ara-pivavahana hatramin’ny fikambanana ara-kolotsaina na ara-pivavahana.

Mba hahazoana fahefana ara-dalàna , ny mpanorina, ny mpitantana na ny mpitondra dia tokony hanao filazana ao amin’ny biraon’ny Faritra misy ny adiresy foiben’ny fikambanana.

Ireto avy ny antontan-taratasy foronina hangatahana ny filazana fisiana :
• sata mifehy ny fikambanana miisa 3
• firaketana an-tsoratra ny Fivoriambe fananganana ny fikambanana 3
• fanazavana mikasika ny mpitantana na ny mpitondra
• tabilao mirakitra ny anaran’ireo mpikambana ao amin’ny birao miisa 3
Ireo isany 3 ireo dia hozaraina amin’ny Minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny biraon’ny Faritra, ary ny Filohan’ny distrika izay misy ny adiresy foiben’ny fikambanana