Pejy faneva

ANGOVO MAITSO HO AN’NY OLOM-PIRENENA ETO AFRIKA

Le Fonds dédié aux petits projets

Ny famatsiam-bola ho an’ny tetikasa madinika dia manolotra fanampiana ara-bola ho an’ny hevi-baovao tarihin’ny fikambanana tsy itadiavam-bola  eo amin’ny sehatry ny angovo azo avaozina mipariaka .  Ny famatsiam-bola dia afaka hanampy amin’ny fanatanterahana ireo tetikasa madinika  sy  hitondra anjara biriky amin’ny fampiharana ny hevitra momba ny tetikasa misy ao Afrika atsimon’i Sahara, izay mitondra amin’ny fampiroboroboana maharitra.

Mikaroka vahaolana azo tsapain-tanana miorina amin’ny filàna efa fantatra eo an-toerana ny famatsiam-bola. Ny vokatra andrasana sy ny fahombiazana azo antoka avy amin’ireo vahaolana natolotra mba hiatrehana ireo fanamby ara-tsosialy, ara-javaboahary sy/na ara-toe-karena ao amin’ny sehatry ny angovo dia hohadihadian’ny komity mpanombana. Hisy fiheverana manokana momba ny faharetana, izany hoe ny tombony karohina ao amin’ny tetiandron’ny tetikasa dia hitohy aorian’ny fametrahana izany. Ny lohahevitra hafa omen-danja dia ny fanofanana, ny fampiasana ny angovo ho an’ny famokarana, ny fampidirana angovo ho an’ireo fotodrafitr’asa ara-tsosialy ary ny fiaraha-miombon’antoka.

Omen’ny famatsiam-bola tombony ireo vahaolana mifototra amin’ny famatsiana angovo mipariaka avy amin’ireo firenena sivy kendren’ny dingana  : Etiopia , Bénin,  Ghana,  Côte d’Ivoire,  Mozambika, Namibia,  Sénégal, Ouganda ary Zambia.

Ankoatr’ireo firenena nokendrena , afaka hisitraka ny famatsiam-bola ihany koa ireo tetikasa avy amin’ny firenena atsimon’i Sahara izay misy biraon’ny GIZ  sy ny fandraharan’asa momba ny angovo eo anivon’ny  GIZ . Ireto avy izany : Afrika Atsimo , Kenya, Liberia, Madagasikara, Malawi, Mali, Nizeria, Rwanda, Sierra Leone ary Togo.

Ny dingana arahina- ahoana ny fanaovana fangatahana

Voalamina ho dingana roa ny dingana arahina raha hanao fangatahana  :

  1. Fenoy ny antontan-taratasy fisoratana anarana( afaka trohana amin’ny faran’ity pejy ity ) ary handefa azy ireo ato : buergerenergie@giz.de.
    Avy amin’ireo antontan-taratasy ireo, hisy komity mpitantana avy amin’ny Ministera federaly ao amin’ny Fiaraha-miasa ara-toe-karena sy ny fampandrosoana (BMZ) izay handinika raha isan’ny afaka misitraka na tsia ny famatsiam-bola natokana ho an’ny tetikasa madinika ny tetikasanao . Ny dingana amin’ny fanapahan-kevitra dia miorina amin’ny fepetra fifantenana voalaza etsy ambany.
  2. Aorian’izany ny mpandray anjara amin’ny tetikasa izay voafantina  dia ho antsoina hanomana tolo-kevitra feno. Tsy maintsy mifanaraka amin’ny fenitra takian’ny fifantenana amin’ny famatsiam-bola ho an’ny tetikasa madinika izany. Afaka manaisotra ny fanekeny ara-bola amin’ny fotoana rehetra ny BMZ.

Raha vao vita sonia ny fifanarahana, dia afaka manomboka mametraka ny tetikasany ireo mpangataka. Hisy tombana atao amin’ny faran’ny tetikasa.

Daty

Hivory ny komity mpitantana amin’ireto andro manaraka ireto Le comité directeur se réunira aux dates suivantes:

 

Ho afaka  hodinihin’ny komity mpitantana ny tetikasanao raha toa ka voapetraka farafahakeliny herinandro efatra  alohan’ireo daty ireo .

wpChatIcon